Excelta - Bút chân không Part#: PV-1-ESD-CNX (Hoa Kỳ, Trắng, Nhựa)

Excelta - Bút chân không Part#: PV-1-ESD-CNX

Trắng
Nhựa
Hoa Kỳ

Excelta - Bút chân không Part#: PV-1-ESD-CNX

Bút chân không là công cụ đơn giản, trực quan sử dụng ống thổi bên trong để tạo chân không khi nhấn và giữ nút.

Các công cụ chân không này là ESD Safe (1011-1012 ohms / sq) và một số mẫu có ngăn chứa đồ phía sau.

Các công cụ chân không này là ESD Safe (10¹¹-10¹² ohms / sq). Một số có ngăn chứa đồ phía sau.

PV-1-ESD-CNX bao gồm PV-JR, PVS-CB-12, PVB-CB-12, CB-14, CB-38

PV-2A-ESD bao gồm PV-ST, PVB-CB-18, PVB-CB-14, PVB-CB-38, PVS-CB-18, PVS-CB-14, PVS-CB-38

PV-2-ESD bao gồm PV-ST, PVB-CB-14, PVB-CB-18

PV-3A-ESD bao gồm PV-JR, PVB-CB-18, PVB-CB-14, PVB-CB-38, PVS-CB-18, PVS-CB-14, PVS-CB-38

PV-10 Vacula® bao gồm CB-14, CB-38, CB-12

Bình luận

Sản phẩm cùng loại