TIGON- Pa lăng cân bằng TW-0

Số lượng người xem: 2604

485,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-0

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự sụp đổ của một công cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt cho một công cụ và một dây.
- Một guage để cảm nhận kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

HOT

TIGON Pa lăng cân bằng TW-1R

Số lượng người xem: 3898

368,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-1R

- Các móc treo chính xoay 360 °.

- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.

- Ngăn chặn sự sụp đổ của một công cụ khi lò xo phanh.

- Khóa trống đã được cài đặt cho một công cụ và một dây.

- Một guage để cảm nhận kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

Số lượng người xem: 2510

785,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

- Móc treo chính xoay 360 °.

- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.

- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.

- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.

- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-5

Số lượng người xem: 2259

915,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-5

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.
- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-9

Số lượng người xem: 2149

2,175,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-9

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-15

Số lượng người xem: 1966

2,335,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-15

 

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

Số lượng người xem: 1985

3,475,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

TIGON- Pa lăng cân bằng TW-30

Số lượng người xem: 1823

3,680,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-30

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

Số lượng người xem: 1790

4,550,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

HOT

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-50

Số lượng người xem: 1225

4,805,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-50

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60

Số lượng người xem: 982

4,870,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-70

Số lượng người xem: 1542

4,985,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60