Robotics đối với giáo dục STEAM (Trung Quốc, Trắng, Nhựa)

  • DOBOT Magician

Robotics đối với giáo dục STEAM

Trắng
Nhựa
Trung Quốc

Robotics đối với giáo dục STEAM

DOBOT Magician là cánh tay robot để bàn cỡ nhỏ đa chức năng dành cho giáo dục đào tạo thực tế, triển khai nhiều chức năng, chẳng hạn như in 3D, khắc laser, v.v. Cánh tay robot của chúng tôi hỗ trợ phát triển thứ cấp trong 13 giao diện và 20 ngôn ngữ lập trình. Do thiết kế phần cứng và hiệu suất ứng dụng phần mềm, DOBOT Magician đã nhận được Giải thưởng Sáng tạo CES 2018 và GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF 2018.

Bình luận

Sản phẩm cùng loại