MRA - Que hàn tig (Đức, Trắng, Kim loại)

  • MRA
  • MRA
805,000
Trắng
Kim loại
Đức

* Một số que hàn chính:

1 ) TIG Welding Rod   Model: MRA-SKD11    7 ) TIG Welding Rod   Model: MRA- 8407

2 ) TIG Welding Rod   Model: MRA-SKD61    8 ) TIG Welding Rod   Model: MRA- H13

3 ) TIG Welding Rod   Model: MRA-NAK80    9 ) TIG Welding Rod   Model: MRA- 718

4 ) TIG Welding Rod   Model: MRA-P20       10 ) TIG Welding Rod   Model: MRA- 2316

5 ) TIG Welding Rod   Model: MRA-PX5       11 ) TIG Welding Rod   Model: MRA- PDS

6 ) TIG Welding Rod   Model: MRA-PX88     12 ) TIG Welding Rod   Model: MRA- S1236

Bình luận

Sản phẩm cùng loại