KTECH-Rubber collet, Capillary,Spring balancer,Leadfree, Solder wire,PCB Routerbit, crystals sensor and tools...for PCBs

Kim đo PT-14-6705-B (PICOPROBE)

Mã sản phẩm PT-14-6705-B
245,000 VND
Số lượng
  • Đánh giá sản phẩm
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Kim đo PT-14-6705-B (PICOPROBE) -5pcs / box

Hỗ trợ mua hàng

  • Mr.Hưng 0983.327.989
  • Mr.Hải 0983.680.082
  • Ms.Hằng 0987.850.104
  • Mr.Ninh 01696.725.404
  • Pls contact for detail
  • Hãy liên lạc với chúng tôi

Kim đo PT-14-6705-B (PICOPROBE) -5pcs / box

Model number Tip R (nm) Material Length (mm) Shaft Diameter (mm) Order unit (book) Remarks
PT-14-6705-B 100

Shaft: Tinned copper

Needle: Tungsten

52 0.5 Five Manipulator standard accessories
PT-100F 100 15 Clean the probe tip with FIB
PT-50F 50 Ten
PT-30F 30 Ten

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Hướng tới năm thứ 10


We control ESD /EOS
Lượt truy cập
  • Hôm nay 33
  • Tổng lượt truy cập 973,650