UNION - Battery Spot welding UHE-101

Số lượng người xem: 1121

0 ₫

UNION - Battery Spot welding UHE-101

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

Số lượng người xem: 1786

3,475,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

TIGON- Pa lăng cân bằng TW-30

Số lượng người xem: 1637

3,680,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-30

Máy đo điện trở bề mặt SRM-110 / SMR-200 Wolfgang-Warmbier

Số lượng người xem: 3420

0 ₫

Máy đo điện trở bề mặt SRM-110 / SMR-200 Wolfgang-Warmbier

DPV - Đầu dò mini SRM 410

Số lượng người xem: 1563

0 ₫

DPV Elektronik  - Đầu dò mini SRM 410

Đầu dò mini SRM 410  phù hợp cho các phép đo điện trở điểm-điểm trên bao bì nhỏ. Kiểm tra các yêu cầu cụ thể của bạn trong chuỗi quá trình.

Đo lường xác minh trên bao bì nhỏ
gắn vào SRM 110 hoặc SRM 200
sâu răng có thể đo được (ví dụ: khay chịu nhiệt)
thậm chí áp suất do chân điện cực mùa xuân
cao su dẫn điện Ø 4 mm
tổng điện trở của tấm kim loại

Probe Pin

Số lượng người xem: 2084

0 ₫

Probe Pin

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

Số lượng người xem: 1668

4,550,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

UNION-Automatic Cell welding UEW-P300

Số lượng người xem: 690

0 ₫

UNION-Automatic Cell welding UEW-P300

UNION- Automatic Cell Laser welding UL-300A

Số lượng người xem: 761

0 ₫

UNION- Automatic Cell Laser welding UL-300A

HOT

UNION - Máy đánh bóng điện cực UGS-031C

Số lượng người xem: 1790

0 ₫

UNION - Máy đánh bóng điện cực UGS-031C

UNION- Pressure gauge UEM-221B

Số lượng người xem: 1267

0 ₫

UNION- Pressure gauge UEM-221B

UNION- Jumper cable / Flexible feeder

Số lượng người xem: 661

0 ₫

UNION- Jumper cable / Flexible feeder