Thiếc hàn SnAgCu (Đài Loan, Trắng, Kim loại)

  • SnAgCu

Thiếc hàn SnAgCu

Trắng
Kim loại
Đài Loan

Thiếc hàn SnAgCu

Bình luận

Sản phẩm cùng loại