Thiếc hàn không chì Sn/0.7Cu (D9930C)

Thiếc hàn không chì  - HiQ Lead Free Solder Wire Sn/0.7Cu (D9930C)

Thiếc hàn không chì  - HiQ Lead Free Solder Wire Sn/0.7Cu (D9930C)

Bình luận

Sản phẩm cùng loại