Hiển thị

10:32 - 12/12/2023

Nvidia cam kết biến Việt Nam thành “quê hương” thứ hai và là trung tâm lớn nhất trên thế...

“Đây là lần đầu tiên Nvidia đến Việt Nam nhưng sẽ là khởi đầu mở ra những lần tiếp theo”, ông Jensen Huang, Chủ tịch Nvidia nhấn mạnh cam kết...

Xem thêm

11:27 - 20/09/2023

Miền Bắc có dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên

Miền Bắc có dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiênHana Micron Vina sẽ phát triển một hệ sinh thái ngành công nghiệp chất bán dẫn mới tại Việt...

Xem thêm

14:51 - 19/07/2023

METAL & WELD 2023 - Triển lãm Quốc tế Công nghệ Hàn cắt và Gia công Kim loại lần thứ 12

METAL & WELD 2023 - Triển lãm Quốc tế Công nghệ Hàn cắt và Gia công Kim loại lần thứ 12

Xem thêm