Tokuden - Que hàn tig T-SD-1 (Nhật bản, Trắng, Kim loại)

  • T-SD-1

Tokuden - Que hàn tig T-SD-1

Trắng
Kim loại
Nhật bản

Tokuden - Que hàn tig T-SD-1

Hàn lớp phủ của khuôn dập, khuôn ép, khuôn rèn, v.v.

Đường kính thanh (Φmm) 1.6, 2.0, 3.2, 4.0

Chiều dài thanh (mm) 1000

Chỉ thị RoHS (tương ứng với 10 chất) - Tương ứng

Bình luận

Sản phẩm cùng loại