UNION- Jumper cable / Flexible feeder (Nhật bản, Vàng, Kim loại)

UNION- Jumper cable / Flexible feeder

Vàng
Kim loại
Nhật bản

UNION- Jumper cable / Flexible feeder

Đặc trưng

Cách chọn khu vực mặt cắt ngang của cáp jumper:

Dòng điện lớn X √ Công dụng X Hằng số tản nhiệt 0,2 (tản nhiệt tốt) - Tản nhiệt không khí theo diện tích mặt cắt đã chọn) / Phần đầu nối (loại đầu nối tròn) R

loại đầu cuối / Phần đầu cuối (loại vuông) Loại đầu cuối CB Nếu đầu cuối R không được gắn tùy thuộc vào vị trí

Diện tích cuối: 14sq, 22sq, 38sq, 60sq, 100sq, 150sq, 180sq, 200sq, 300sq

Chúng tôi sản xuất theo quy cách của khách hàng.Features

Bình luận

Sản phẩm cùng loại