Thiết bị chuẩn đoán xe Q-tester EDIC usb (softing) (Trung Quốc, Xám, Kim loại)

  • q-tester

Thiết bị chuẩn đoán xe Q-tester EDIC usb (softing)

Q-tester Multifunctional diagnostic analysis tool EDIC usb (softing)

Xám
Kim loại
Trung Quốc

Thiết bị chuẩn đoán xe Q-tester EDIC usb (softing)

Q-tester Multifunctional diagnostic analysis tool EDIC usb (softing)

EDICusb - Giao diện USB Multibus cho Xe điện tử
VCI với giao diện USB để sử dụng trong kỹ thuật và thử nghiệm
Các giao diện chẩn đoán từ Softing dựa trên nền tảng phần cứng và phần mềm EDIC® đã được thử nghiệm và kiểm tra. EDICusb hoàn hảo cho việc sử dụng các mạng trên bo mạch không đồng nhất với bus CAN, bus K-line và LIN, đồng thời cho phép triển khai phổ biến trong kỹ thuật và thử nghiệm.
Lĩnh vực ứng dụng
Mô phỏng
Kiểm tra / xác nhận
Chế tạo
Lập trình flash nhanh chóng và đáng tin cậy
Kiểm tra cổng (cơ sở thời gian được chia sẻ cho CAN và ISO 9141 / LIN)
Thuận lợi
3 kênh độc lập: 2 x CAN và 1 x ISO 9141 / LIN
Xử lý trước dữ liệu và xử lý giao thức trong giao diện
Bộ đệm dữ liệu thông minh cho các kênh giao tiếp song song
Hiển thị trạng thái qua 3 đèn LED
Cách ly điện

Bình luận

Sản phẩm cùng loại